מאת : עינת  טמסות

אם ישאלוני ,

מה מעלה חיוך בשפתיי.

אשיב כך

צחוקם של ילדים .

מראה שקיעה

גווניה היפים ,

המקשטים לקראת סוף יום .

את הרקיע

מילים של שיר,

אשר אותו כותבת.

תמיד עם רד הלילה

כשהוא שט לו,

בים הטכנולוגיה .

נוגע באנשים

אז אני יודעת כי לא לשו נכתבו המילים .

ועל האהבה

מה את חושבת עליה ,

אשיב כך .

רגשות עזים

כרוח פראית ,

הנושבת בצמרות העצים .