בעינו ראה אותך אישה

ואת,

האור של חייו .

בעינו ראה אותך

וליבו הלם בחוזקה ,

בעינו .

ראה איך מניח בכפות ידייך

את נפשו ,

ולוחש בשפתיו.

מילות אהבה

בעינו,

ראה אותך אישה

ואת,

האור של חייו .