אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

לב נבוב.

מתים טיפשים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה