אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

בור ללא תחתית

שקופה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה