אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

מחסן תשוקותיי.

שאתה פשוט לא מתאים!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה