אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

שאתה פשוט לא מתאים!

"לא ישארו לך דמעות"

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה