אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

והמוות - יהיה של שנינו.

תחת שמי העצב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה