אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

לחשוב איך גופי משתנה.

הוא שלי ותמיד היה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה