אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

מילים חסרות חשיבות

טיפת הכבוד.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה