מאת: עינת טמסות

ברחו המילים מראשי,

כמבקשי מפלט

מעומס הרהורי הלב,

ומראות העין.

אשר בכל רגע שניתן

העמסתי בכתפיהם,

את מסעותיי.

לכן ברגעים אלו

שנגלו לעין עוד מראות חדשים,

מצאו המילים זמן לנופש.

‏21 דצמבר 2004