אֶת העולם שנגלה לעיניי

בגוונים נשגבים תיארתי במלותיי

מיופי של פרח משקיעת חמה,

מגל מכה בסלע בחלוף ספינה.

אור יום שכבה

ושוב מעמק ההר עלה

שדרות יפות ,

אשר אל ביתי מובילות .

פנסים מאירים

דרכי הולכים,

רחוב שוקק חיים .

כל זה לעיניי התגלה

אך שגוועה האהבה

והמרחק בנינו נוצר ,

איך אכתוב במלותיי על הרחוב המואר .

3.9.1988