מאת : עינת טמסות

עלתה הלבנה

מעמק ההר,

והעיר .

שידעה להרשימני

נראת עתה בעיני,

כזרה .

שנסעו למרחקים

אחיי האהובים .

 

 

שיר מתוך  כתיבה  יוצרת
2002