אלי משעלי

כיפורים

כל יום מתחילה שנה

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה