על מה מדברים גלי הים

על מה הם חושבים כשהם גואים בקצב

וכשהם נוסכים רוגע ושקט

האם הם חושבים על האדם

 

והאדם נסער כמו גלי הים

רגשותיו מתערבבים עם המציאות

ומאורעות אשר פוקדים את תקופות חייו

עולים, יורדים, שוטפים ופוצעים.

 

גלי הים מגיעים אל החוף

וכאב האדם צורב עד הסוף

האדם עומד ומביט אל הים

נסער ונפעם מהמיית גליו

 

והאדם האם ישבר מול הגל הסוער

והאם גל גואה ישבור את האדם

איך הים הגדול סוער בתוך לב האדם פנימה

ומאיים להציף את חייו

 

הים והאדם כאחד הם

מנוחה אינם נותנים לעצמם

האדם עומד אל מול פני הים

והים מושיט אליו ידיים

 

 

 

©  כל הזכויות שמורות לאלי משעלי