שב בפנים מצולקות,

מייאוש מתמשך,

כשלעצמי.

מהזיות טרוף,

מנסה לשכוח.

 

כמו סרט נע,

מבולבל,לא רציף,

עבר הווה עתיד,

במקשה אחת.

 

כן.

תשכח הכל,

העיקר הביתה,

כלום לא קרה,

חזור,

הביתה.