עדי מיכנוביץ

לא רק תכשיט.

התקווה

זן בסכנת הכחדה

קישורים שאקח עימי
עוד מעט 30 חוצפה
עולים מעלה