טבת חנה בגן
בנטפיו דורס שורשיו
שופך במעט חום קרני הסתיו
והרוח מכה חזק בגב

טבת טווה חריצי נהר
חורש על פניו ציורים
וברקים נועזים ורועמים
על מסך השמיים מתנפצים

בטבת
עייפו עלים מרחפים
וגני התפוח נשברו דקה
ריחו של הסתיו נמהל עם החורף
מכים חזק ממטרי העב

בטבת יתמלאו בארות
שפע חדש יברך אדמה
ברכת הארץ תישא יבולה
על נטוע פרי ופרייה

בטבת נתכנס במעילים
יתפארו שדות השיבולים
טיפות ברכה יהפכו לשירים
בגן עדן אלי חורפים


© כל הזכויות שמורות לאלי משעלי