בס"ד.

 הבור שאין בו מים

 רק נחשים

 הפך לגביע ששותים בו יין

  יין מלכים

 ובעת שבת אחים

 מנחשים בו גם בלחשים.

 והכסף שהעלה

 מן הבור , שלא יתם לגווע

 הפך לכסף - בגביע

 וגביע הכסף - כבור של יוסף

 הפך באמתחת, לבורו של בינמין

 שהאחים סוף סוף

 יעשו באמת תחת השקר 

 להוציא את כולם מאותו

 הבור הנורא.

 והוא הנורא מכל

 התקין להם לעד

 לשוב ולשבור

 בו בגביע

להזכירם ולהרחיקם

 מכל אותם בורות נשברים

 של קינאה , שינאה

 ותחרות.