טיסי טוטיסו

אמ.. מאושרת צוהלת ושמחה!!!! אין סיפורי עצב... אני גם קורצת...

בגגל סהמסדרון צר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה