אדם בודאי תסלח שוב

ולא תחקוק יותר מילים סתומות בסלע

לא תנטור ולא תפדה

ולא תזכור מילות שטנה ודעת

 

ברם ממך

ביום וגם בליל

לא יפלו לפניך

עונה וגם שואל

כי סליחתך לנצח

עת אדם לאדם ירצה וגם ייתן

 

כי כבר שחקו עשבי הזמן

וגם בגרו ילדי הגן

מסתיו אל סתיו מתקבצים לסליחה

מי אל חברו כי הנה וידע

ואלוקים ירצה סליחתם

 

שנאה כי תבחש במכאובים

וקנאה עת תלהט בדם אחים

והכל הרי הבל הבלים

אז למה לנטור ולהחשיך

 

כי הרי אין אמת

ברוע האדם

רק בעיות כאלה

מכאן ומשם

העבר כחלום הזוי וכתפילה

כעת מחילה בשעת נעילה 

 

 

 

©  כל הזכויות שמורות לאלי משעלי