נקודות שחורות קטנות
מבעד לאצבעות הידיים הפשוקות
כתמי חושך ראוותניים
המשתרכים מבעד השעות

בין האצבעות מציץ ירח
מגלה פינות נשכחות
כמו ירח שקול החג מעל
סהר דק המכווץ לבב

אותן הנאות מן העבר
נפלאות וגדושות
מפרשן עמוס תענוגות אין קץ
קסם ההתבוננות לשם

מבטים מתערבבים עם יין
מקומות מלאי שמיים
נתיבי שרשים מסומנים
ופסיעות שלא נעשו כבר שנים

ובין האצבעות שתולים ניגונים
מזמורים מסוס לבב
שרשיהם בעורקים שלובים
נעורים העולים ושבים


© כל הזכויות שמורות לאלי משעלי