ישנה אפשרות להיות מאשר

זה ענין של החלטה

יבואו אמא ואבא המנוח

ויאמרו

רק שתשאר בסביבה,בן

רק אל תברח לנו מהידים

בדרך אל האשר