אלי משעלי

משאלת היום

תשובה בחלומות

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה