רוני מוזל

....

לא מרפה

סגרת את החלון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה