הרחקתי מהמלל שני מילין ומשהו. כמו בשבת, סעודות, יציאה מן הישוב. שם בממלכה, אין הפסק ואין שובע. ממשמשים במונח להרוג וכאן, מים במידה אוכל כמו שדה שעורה שקט, שרק שלושה בני אנוש מסוגלים לו. וקפה. רחש עולמי.


גג