הקירות, גם החולצה המכופתרת (מאתים שקל) גם דמויות שעומדות (ריח אחר באפי) גם הקורא בקולי קולות, עושים לי טיפות מצדי האף (הכיוון – יורדים) וגם קצת נוזלים בין העורקים הכליליים לשאר החדרים. תמיד באותן שעות, הן באות, (בשלושה סוגים – השוני הוא בממ"ק לעתים גם במליחות) פעם שאלתי , (בזמן של מודעות) למה אתן באים אליי בשעות קבועות באותם חללים, בעת-אותן מזמורים, ולא עניתי. (פעם ענה ההד, אין יותר טורדות דות דות? פסו שאלונים נים נים?) לא, זה, לא לתאורים של צבעים צורות גיאומטריות וגדלים. זה, לתיאור נפש. ביטויים שתובעים. ים המילולים. גידולים. בית כנסת דמעות שאלות לא עניתי.