הבאתי מתנה

מתכלה

כמו גופה

את הרי רכה וקשה

את הרי מצטדקת וסדוקה

(- - הביאו לה)

*

ואת,

כמו תמורה, שולחת

עץ ואבן נצח ורוח

מבריגה לי צלילים ברקה

ומצרפת תפילה זכה

בהקדשה

(- - הגידו לה)