אם אעשה, נשמתי (שבדרך כלל צפה ועולה) תדבר איתי היא תדבר איתי בגוף ראשון (או שלישי) שיחקת אותה היא תגיד כבר אלפי שנים שחיכיתי לכך מליונים של כמעט מאות נפגעים (אדבר כאן עם האחראי אולי כבר אפסיק להתגלגל בגופים) היא תדבר, כמו שלא דיברה מעולם בפתיחות על השולחן באינטימיות של חפץ-שייך-לך-שנים-רבות אה כמה אני מחכה לי (לי לי לי) שאעשה זאת (או כל דבר בעל אותה משמעות) היא תאמר מלים שלא שמעתי מעולם כאלה של השיחה האחרונה של המלים באמת של צירוף נקודות אם רק אעשה לי.