שובנה בנותיי

אל עמכם

ואל בועלכן

ואָל תבואו בביתי

כי עמי עִימי

ואלוהי אלוהי

והאשה אשר שמת

עימדי.