מנגינות שנשרטות במח מקטנות ואינן חושבות עוד החודש להשתחרר ומנגינות נערמות ואינני גדל עדיין חי בקטנות שלי והן מקבלות אותי אינן מתלוננות אין אבק במנגינות על אף השנים שעוברות ויש בהם הגנה מפני מסך וים הן שולחות קבצי חיים לכל, לכל המתמסרים מנגינות מורות לי כיוון גש לקטנות הן אומרות בדמעה עצום עיניים התכסה בשמיכה.