אומרים, שאחרי האלפיה הראשונה כבר לא סוחבים, מסעות כבדים. (יש ריקשה נוקשת, בעליות ההרים.) אומרים, שזה יותר קל אחרי, אין יותר בישנות-עוצרת, בחיבור המלים. (רק מעט – עם אישור הטפסים) אומרים, שאחרי הראשונה, הן באות, לעשרות (אבל גם ליחידים) בקצב הלב, הן שבות, ממחסני החומרים. אומרים, בתום האלף, מתחיל הערב, (חוויות וריגושים) יש עשן, גם מקטרת, ונוגדנים, לחוששי הימורים.