אני עושה בשוליים. לכי תביני. עושה, כמו מגבל. בשוליים, כמו נוער. אפשר, להוציא שורשים לתייק מסקנות. לדבר חודשים, להסיק לבבות. (שני אנשים - לא עוסק בדרשות) זה נשאר. אני. המעשיות. הקווים הצהובים. את מבינה.