בסוף לא ישאר דבר - - חוץ מבורגנות עלובה חג אצלו חג אצלה משכנתא כלום חוץ מחיוכי מפגשים התנשקויות וזכרון עמום – יכונה זכרון ילדותי תנועת הרוק, זיעת השואל אולי נכתוב על קיר ביתנו - - גם נמסגר. עלובים הם חיינו בזמן האחרון כאן ניקבר.