להוליך, להוביל גם למקומות לא רצויים, קשים. להדריך, ולא לכרוע ברך למה שאתמול היה לו ערך. בזה מצויה התקדמות-הימים שהולכים אל חוף יבשה, סוללים דרך שמחר תיראה לאחרים כבושה. מבין שינויים נזקקים. והרצון שקוע. תקוע. נגוע במחלה בה יש כבוד לשינה. הנמשכת לעולמי עולמים שינה מתוקה ----- עריבת-הדסים.