תני לי לסיים את המהלך ואתפנה אלייך. אבוא על שתי רגליי כבן אדם אלבש חליפה וכיפה מתאימה כבן תרבות תני לי רק עוד רגע ואשוב כמו בן אדם על שתיים הנה , תראי , אני כבר בא חבוש כיפה אני כאן ּ בואי גם את ּ