כי אם לא כל

יום בשעה שמונה

עם

צאת החדשות

לאורך שנים

בין ובתוך

טלטלות

מה טעם

יש בך