היא נמוכה לטעמי, למידת רוחה. היא חפצה לדעתי, בעיקוב רגלה. היא תצלח למיטב זכרוני, אם כוחה עימה.