מסומן בחישוקים. שרוי בם, ומדבר איתך ויודע להקשיב לך ולך ולהזדהות וממש טיפל'ה לכאוב. ואתם קובעים. ולי, מה זה אכפת ואתם מסמנים, ואני שם, חסר פחד ומלא סתירות, מכל העיגולים, המזרימים לי דמים.