יהרגו אותי אם אבטא אותיות אלף הא בית הא ב סדר. אך אמרי נא, אחותי, בטאי אותן גם את לי. באמתחתי סדורות ה אותיות כמו מצות. נוקשות אחת תֶ רעותה, כמו חולצה לבשר ביום קרה אפטירם אגב אחר לכתי. לא, לא ידעו, אפילו היא. יהרגו אותי.