קשה לי, לראות, איך בכל זה, יש... איך יש כאן, פרץ של דברים. קשה לראות את הפה, שותת כך אל הנייר. במקום, אני רואה את דוד שוטף עצמו, תחת עץ זית. אומר תהלה.