שקל לכל הברה, ז ו לא תמורה. מימי הביניים, אפשר גם, מספר התורה, מהחלל, אבל לא מהפה חלוצים עסוקים בזה. אני אחפש בתוספתא, (במשניות בלית ברירה.) בתוכנת חיפוש מקורב מלא משתנים. אנבור בכל המתקנים. אצא לרחוב באורגן נייד ושלט למכירה. אנגן, אמתין, אחכה, אצפה אנפה את הסובב בכברה. אתן לכל אחד הגדרה. מלה ממשקעים, מהצפה מגאות, מגאי רוח משפלי הבריה. את מילת העולבים, את מילת הסדינים, אני מחפש בלי מקצועיות, ככה. עם חולצה לבשרי, ומכנס לעורי. מילת עצם, או מילת ביגוד, שתכסה על כל הפצעים. אפשר עם נשיקות בכמה סוגים. מחפש בכלים משונים. אחד עם שיניים משוננים ואחר עם רוך ומשי וחלקים. מלה מהשפה המתחדשת ממזרח, ממערב ממני. ממך. ע ז ר ה. כל היום תר שר לה בגיטר. בואי מילה, אבנה לך בית ומכונית חדשה אתן לך חיי, בעטיפה רכה קשה. מלה מזומנת, סודית, קדושה. מחטאת ביוד, את ההא. מדיפה ריח לבן בשובל, במנהר, באמירה, אני מחפש מילה. ואשה, שאותה מכירה.