מתפלל אתה שעוד
לפני תום תמוז
תבחן בביתך גימור אחר גימור.
ולא כיעור -  -
ולא רשימת שיפור - -

*

איך נותנים לברזל
לעבור באבן
מבלי לפצוע ואם לפצוע,
איך לכסות על כל פצעים
לא להותיר בה סימנים.

*

ואב יבוא
שמש טובה באמתחתו
יגלה לעין כל
הוד טמון בפגישת
שונה ורעו.