הדברים באים בחפיסות אין מכירה ליחידים הכל כאן בסיטונות תקופה של כתיבה ותקופה של עצירה תקופה של דיבור ותקופה של אין ברירה החפיסה סגורה ונחתמת איך אפשר לעבור מאחת לאחרת זה ההסבר להפסקה ארוכה איך ניגשים ? באיזו שעה ? אין שעה אך יש כהרף עין בו האין בא אל החפיסה לוקח אותה אליו והמציאות בודדה והבדידות שאף היא רק לרגע נוסף קיימת יונקת אל עצמה חפיסה נוספת ששון ושמחה ימצא אז בעירך יניקות החיים בונים תקוותך כי לא לכך רק לכך נועדת לא לזה ואף לא לזה לכאן הגעת יניקות, רבותיי, מציאותך דורשת לדרוש אחר. לנסות. לגשת.