מביא אותך בדפיי בכתב ידי. ממדפי הבלי סוף, סובבים בחיבור עטי-ראשי מביא אותך עולה מן השמלה רחוצה באדום זריחה מביא בהימור פרוע בהנגדת הסיכוי אני- אותך בפטפוט בין-יוצרי. מבין התהום – מילותי השליכו שוב עלית, שוב, הפעם רחוצה.