שוב, מתקשר לשמוע קול למשש טלפונית את הכרטיס שלא יאבד, שלא יפול שלא יעלם לי * ויאמר קודם עלייתו, כמו תפילה לשם יחוד השינוי עם השכחה בדחילו ורחימו בשם כל כולי הריני נכון להיות כלי חדש [וכשיאמר כלי חדש יפרוש ידיו כלפי מעלה ויעבירם על שפתיו] לקבל אלי מלה חדשה, עזה כמוות כמו אהבה וינשק ג"פ אספלט הארץ ושאר קרוביו ויפנה מבטו, כמו גבר, לאחור, ויצעד. * עדיין מוקדם לכתוב זאת אתן לבשר להתעכל אשוב עוד מספר שעות כשהקיבה תתרגל. * שלטי 'בהמתנה' פזורים בכל עברי הנהר, מתרוצצים ברחובות. העט רוצה כעת חיה מיד ועכשיו להתחיל במלאכת פריעת החובות.