זו בניה מזן נדיר, נשתמש הרבה בזכוכית. נשקיף אל הים, כמו ילד אל שמש ערבית. בפה פעור, נסתום לרגעים, בין סדקי החורים, (יש דבק כזה, עם שני צבעים.) נבנה בשן ועין. בשיטה חדשה. אל האירועים נבוא בשמלה וחליפה. נבנה את המאה, תוך עשרים ומשהו שניות. מ ל מ ע ל ה, (הרבה דברו על זה, כתבו ביקורות) יש לראות - - - (אולי עדיף, ניתן) הקורות, הבאות,