בין ים לשורש, תקופות ומעברים. יד מן הים, גונבת את ראש העדרים. ובשורש נסיקה, אל אל-הדברים.