פעם הקשבתי נשמתך. לא הרחבת מילה. שתיתי גם הרוויתי צמאונך, ועכשיו מה, - - - - מה קרה, [מה זה ועל מה זה ככה.] מקשיב ואצבעותיי ברוח נכוחה, מכבות אותך.