ברוך הוא שבחרתְ בי ובדעתי לצרף ולהצמיד חדר לחדר ועליה לעליה בקצב המצילתיים וברווח שבין ובזמן שנותר תשהי שם, עד תומי.