שעה שאני עדיין בדרכים

אנשים ישובים בטח

- ראשם רוטט לשלום לצד שולחנות

*

כבר שעה בפקקים טועם

איך ג´ק

מרים רכב ולא איש

למזלי, נוסע לשלום בלי פגע

*

ואני מנחם (נצר לבית דוד) מתפלל שגם הפעם

שאול המלך יחכה לי בפינת הבמה

וחשמלית בידיו תקרע את האוויר