ויש חסיד מתנגד לכל מה שכח בו והים בא אליו והיד מתכווצת משלח גליו ועכשיו היא נושפת והחסיד איתן ישוב במרומיו השצף קצף מגלה פניו בתווים בהירים גם כמה קמטים קמטי רצון שלא דוהים.