הערב הזה, כמו פסח, כולו שלי. יש סיכוי למצוא, כמו אפיקומן, קטניות באדמה. הפה דיבר גם שאפתי, כמו כוסות, אוויר יינות ללב-כבדי. נותרה משימה אחת, בחצות. לצאת על שתי רגליי. לפחות.