כמו חומרה ותוכנהּ

כל אות צרובה בעשרה דיבריא

הראשונים - מי ראה

מי שדאה כמו ציפור דרור

לגבהי מרומים

לנו השברים

*

השנִיִים נפרטים

מיתר ועוד מיתר

ואנו לא פוקעים

פוצים פה נושכים ומלקקים

(מצורף לינק למגָה-גְלים)

*

תם השרב הגדול

כלו כל הקיצים

מעתה ואילך

קוו לה' צמאים.