לצד פילטר זרוק ברבים בשולי הכביש וציידי נסיעות עוף מתגלגל בשלושים שקל ודורשי הנחות. את, איך לומר, בקול רפה חיה ונושמת אוויר מפוחם. זקן מרופט ראשו לאחור צעיר נוגס בשר מורט בעשר אצבעות שיער אינדיאני ממלמל בעברית קדושה רצופת סתירות ואת, אכן חיה ונושמת. הו אלוהי השפות.