אם אזדמן לשם פעם, אמזוג לי כוס, אערבל, אטעם. אם ארחיק, ע ד נדוד, אצור חברים, שאפגוש ברחוב. אם אטמר, עד ערפילים טהורים, אקרא, אתמודד, אבריח-שערים. אם ילד יום, ואתביית על ידיעתי ארנן, על בוא שעתי.