עוזב עכשיו את ההרצאה, עם רוח מערבית קרירה, נושר לו עוד ספר-שאול אל חיקי, להיוותר בתרמית, עד ההשאלה הבא. [בואי מהפיכה] אני פונה, במודעות מרפרפת, [אהבתי את השורה] אל מלים, אל רומזים, אל אלוהי החסדים. מעוּדד ממעט האנושיות. פוגש בה כאן, לפעמים. מה את מבינה. עוזב את הרוח המערבית. עם תירוץ מנוסח, תוך תיאור כל השלבים, בדוקטרינה יבשה מעלת-ריחות-עפשים. אני צופה בעיות בכניסה אל בין מילות לא סדורות, עטורי-חמימות. שזורי-קרבה. רקומי-מגע. נהירות. ג א ו ל ה.